Aktualności


Informujemy, iż dnia 28.01.2013 r. mgr A. Wiktor, został ustanowiony
biegłymi sądowym, w zakresie archeologi sądowej, przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy (zobacz listę biegłych sądowych).


UWAGA!!!
W związku z podjęciem wspópracy ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, już w chwili obecnej, bezpośrednio u nas, możesz zlecić analizy antrakologiczne węgli drzewnych, analizy archeozoologiczne kości zwięrzęcych oraz chromatografię gazową !!!
listopad  2011. Wyniki naszych badań ze stanowiska nr 10 w Wildnie, gm. Chrostkowo (prowadzonych wspólnie z APB THOR) zostały przedstawione na XVIII Sesji Pomorzoznawczej za lata 2009-2011.

maj 2011.
Wyniki naszych badań ze stanowiska nr 10 w Wildnie, gm. Chrostkowo (prowadzonych wspólnie z APB THOR) zostały przedstawione na V Konferencji Sprawozdawczej Biskupin 2011 "Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010".

czerwiec 2010.
Jesteśmy współzałożycielami i członkami Stowarzyszenia  Naukowego Archeologów Polskich (SNAP) Oddział Kujawsko-Pomorski działajacego od czerwca 2010 roku.

maj 2010. Należymy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prywatnych Firm Archeologicznych (OSPFA).

maj 2010
. Dział
Fotografii Lotniczej rozpoczął działalność! Jak to robimy oraz jakie są efekty naszej pracy możesz zobaczyć w Galerii.ARCHEOLOGIA:W związku z dużą ilością pracy i brakiem czasu na uaktualnianie informacji o wykonywanych badaniach archeologicznych chcielibysmy poinformować, iż wykonujemy je nieprzerwanie i z taką samą pasją : ).


pażdziernik - listopad 2011. Konsorcjum Archeologiczne w składzie: Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe oraz Archeologiczna Pracownia Badawcza "GAVA" Michał Dziób, przeprowadziło badania powierzchniowe w ramach AZP, na 19 obszarach AZP, zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

czerwiec - lipiec oraz październik 2010.
Przeprowadzenie ratowniczych wykopaliskowych badań archeologicznych na zróżnicowanym chronologicznie i kulturowo /KŁ, KPR, NŻ/ stanowisku archeologicznym, zlokalizowanym w m. Mrowla, pow. Rzeszów; badania poprzedzały budowę drogi ekspresowejS19

lipiec - sierpień 2010.
Przeprowadzenie ratowniczych wykopaliskowych badań archeologicznych na zróżnicowanym chronologicznie i kulturowo /KŁ, NŻ/ stanowisku archeologicznym, zlokalizowanym w m. Świlcza, pow. Rzeszów; badania poprzedzały budowę drogi ekspresowej S19

marzec - kwiecień 2010.  Przeprowadzenie ratowniczych wykopaliskowych badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym stanowisku archeologicznym, zlokalizowanym w m. Wildno, pow. Lipno; badania poprzedzały otwarcie kopalni wydobywającej kruszywo naturalne.

marzec 2010. Przeprowadzenie ratowniczych wykopaliskowych badań archeologicznych na zróżnicowanym chronologicznie i kulturowo stanowisku archeologicznym, zlokalizowanym w m. Gądki, pow. Poznań; badania poprzedzały budowę hali magazynowej.

listopad 2009 - luty 2010. Przeprowadzenie ratowniczych wykopaliskowych badań archeologicznych na zróżnicowanym chronologicznie /PŚ, NŻ/ miejskim stanowisku archeologicznym, zlokalizowanym w m. Gniewkowo, pow. Inowrocław; badania poprzedzały budowę budynku handlowo-usługowego.

czerwiec - październik 2009. Przeprowadzenie ratowniczych wykopaliskowych badań archeologicznych na zróżnicowanych chronologicznie i kulturowo stanowiskach /KCWR, KPL, KŁ, WŚ, PŚ, NŻ/, zlokalizowanych na trasie planowanej autostrady A1, w m. Dąbrówka i Czerniewiczki, gm. Kowal.ARCHEOBOTANIKA:W związku z dużą ilością pracy i brakiem czasu na uaktualnianie informacji o wykonywanych analizach archeobotanicznych, chcielibysmy poinformować, iż wyżej wymienione analizy wykonujemy nieprzerwanie i z taką samą pasją : ) a z naszych usług korzystają już m.in.:

  • Archeologiczna Pracownia Badawcza "THOR" z Gniezna,
  • Fundacja Patrimonium z Poznania,
  • Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Pracownia TRB dr Seweryn Rzepecki z Łodzi,
  • Pracownia  Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska z Zielonej Góry,
  • Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,
  • ArchGeo Badania i Usługi mgr Łukasz Lisiecki  z Leszna,
  • Uniwerystet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Archeologia i Ekologia Agnieszka Krzysiak z Lęborka,
  • Muzeum Narodowe w Warszawie,

październik 2010. Wykonanie analiz archeobotanicznych dla Archeologicznej Pracowni Badawczej THOR z Gniezna.

lipiec/sierpień 2010. Wykonanie analiz archeobotanicznych dla Archeologicznej Pracowni Badawczej THOR z Gniezna.

lipiec 2010. Wykonanie analiz archeobotanicznych dla Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

czerwiec/lipiec 2010. Wykonanie analiz archeobotanicznych dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

maj 2010. Wykonanie analiz archeobotanicznych dla Archeologicznej Pracowni Badawczej THOR z Gniezna.

kwiecień 2010. Wykonanie analiz archeobotanicznych dla Archeologicznej Pracowni Badawczej THOR z Gniezna.

marzec 2010. Wykonanie analiz archeobotanicznych dla Fundacji Patrimonium z Poznania.

marzec 2010. Wykonanie analiz archeobotanicznych dla Archeologicznej Pracowni Badawczej THOR z Gniezna.

luty 2010
. Wykonanie analiz archeobotanicznych dla Archeologicznej Pracowni Badawczej THOR z Gniezna.
FOTOGRAFIA LOTNICZA:październik 2010. Wykonanie zdjęć lotniczych dla Archeologicznej Pracowni Badawczej THOR z Gniezna.

sierpień 2010. Wykonanie zdjęć lotniczych dla Archeologicznej Pracowni Badawczej THOR z Gniezna.

czerwiec 2010. Wykonanie zdjęć lotniczych dla Archeologicznej Pracowni Badawczej THOR z Gniezna.