Witamy na stronie

Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor (nazwa skrócona ARCHBOT) jest firmą badawczą zajmującą się interdyscyplinarną działalnością głównie w dziedzinie ochrony zabytków. W chwili obecnej trzema głównymi profilami działalności naszej firmy są:  archeologia, archeobotanika oraz fotografia lotnicza/wysokościowa. Działalność prowadzimy od czerwca 2009 roku jednakże trzon ekipy naukowej stanowią badacze z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w trakcie badań prowadzonych zarówno w Polsce jak i za granicą.


Wykonujemy nadzory archeologiczne, archeologiczne badania rozpoznawcze (powierzchniowe lub sondażowe) oraz archeologiczne badania wykopaliskowe w tym: stacjonarne badania systematyczne, wyprzedzające badania ratownicze i badania interwencyjne. Nasza działalności obejmuje m.in. tereny zabudowane, rolne oraz leśne, wchodzące zarówno w skład zabytkowych układów urbanistycznych jak i terenów wiejskich. Badania archeologiczne prowadzimy na stanowiskach archeologicznych zagrożonych zniszczeniem na skutek m.in. robót budowlanych, robót ziemnych czy rekultywacji terenów. Zagrożenia takie mogą wystąpić np. przy budowie domów, osiedli mieszkaniowych, hal i dróg czy podczas realizacji różnorodnych inwestycji liniowych jak gazo- i rurociągi, kanalizacje, melioracje czy sieci telekomunikacyjne. Są one także częste przy eksploatacji surowców naturalnych (np. węgiel, piasek, żwir czy sól) oraz przy wykonywaniu nasadzeń oraz innych prac leśnych. Ponadto badania takie prowadzimy także na stanowiskach niszczonych w wyniku prac rolnych i procesów erozyjnych.


Zajmujemy się również opracowaniem wyników takich badań, wykonując badania specjalistyczne m.in. analizy archeobotaniczne makroskopowych szczątków roślinnych zrejestrowanych w próbkach glebowych oraz analizy pozyskanego materiału zabytkowego. Ponadto wykonujemy profesjonalne zdjęcia lotnicze/wysokościowe m.in. badanych obszarów, z wysokości do 100 m.


Prowadzimy prace archeologiczne na zlecenie osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych oraz samorządów. Załatwiamy wszelkie formalności związane z przeprowadzeniem badań archeologicznych, zaczynając od uzyskania pozwolenia na badania, poprzez wykonanie kwerend źródłowych, prac geodezyjnych, prace ziemnych, badań archeologicznych, sprawozdań i opracowań z wykonanych badań archeologicznych aż do formalno – prawnego przekazania inwestorowi przebadanego terenu. Zapewniamy szybkie i merytoryczne przeprowadzenie badań i dostosowanie się do terminarza prac inwestycyjnych.


Jeśli jesteś inwestorem i planujesz jakąkolwiek inwestycję, która koliduje z zabytkiem archeologicznym lub istnieje prawdopodobieństwo, że w jej zasięgu będzie występował taki zabytek to nasza oferta jest skierowana między innymi do Ciebie! Więcej informacji na temat badań archeologicznych wyprzedzających inwestycję znajdziesz w Poradniku inwestora w zakładce Pliki do pobrania na naszej stronie www.archbot.pl. INWESTORZE PAMIĘTAJ! Badania archeologiczne nie muszą być jedynie przykrym obowiązkiem, który należy wypełnić, aby rozpocząć planowaną inwestycję. Ochrona dziedzictwa kulturowego może być także doskonałą reklamą Twojej działalności! Jeśli będziesz sobie tego życzył to dołożymy wszelkich starań, aby w każdym archeologicznym sprawozdaniu i opracowaniu, w każdej publikacji i notce prasowej, na każdej prezentacji multimedialnej czy wystawie, (które będą dotyczyć badań sponsorowanych przez Ciebie) widniało Twoje logo, nazwa oraz krótka charakterystyka działalności! Ponadto na stałe zagościsz w naszej zakładce „Współpraca” wraz z linkiem odsyłającym do Twojej strony!


Jeśli reprezentujesz firmę lub instytucję związaną bezpośrednio z archeologią i poszukujesz podwykonawcy do przeprowadzenia badań archeologicznych, chciałbyś przeprowadzić specjalistyczne analizy archeobotaniczne lub pozyskanego materiału zabytkowego czy też potrzebujesz profesjonalnych zdjęć lotniczych/wysokościowych badanego obszaru – także zgłoś się do nas!