Publikacje, opracowania, prezentacje

Joanna Abramów:
Joanna Abramów. Odciski roślinne na ceramice naczyniowej. Analiza archeobotaniczna, [w:] Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy, tom I, (red.) S. Rzepecki, Łódź 2014, s. 471 - 508. 

Joanna Abramów. Aneks. Materiały archeobotaniczne ze stanowiska archeologicznego nr 6, zlokalizowanego w miejscowości Nowy Targ, gm. Stary Targ, pow. sztumski, woj. pomorskie, [w:] Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targu, stan. 6, gm. Stary Targ, (red.) E. Fudzińska, P. Fudziński, Malbork 2013, s. 329 - 335.

Joanna Abramów. Aneks nr 5. Wyniki analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska Myszęcin stan. nr 19 , [w:] Myszęcin, stanowisko 19, woj. lubuskie. Od najmłodszej epoki kamienia po XX wiek, (red. ) E. Pawlak, P. Pawlak, Zielona Góra 2013, s. 511 – 522.Joanna Abramów , Arkadiusz Wiktor. Archaeological and Archaeobotanicl research at Early Medieval site in Wildno, Kujawsko-Pomorskie voivodeship [w:] Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 4/2011, Toruń, p.105 - 120


Arkadiusz Wiktor, Joanna Abramów Wstępne wyniki interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym stanowisku nr 10 w Wildnie, gm. Chrostkowo, pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie. referat zaprezentowany na XVIII Sesji Pomorzoznawczej za lata 2009-2011, 16-18 listopada 2011, Malbork


Arkadiusz Wiktor, Joanna Abramów Wstępne wyniki archeologicznych i archeobotanicznych badań przeprowadzonych  na wczesnośredniowiecznym stanowisku nr 10 w Wildnie (woj. kujawsko-pomorskie) [w:] Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych. V Polska konferencja paleobotaniki czwartorzędu Górzno 13-17 czerwca 2011; Warszawa 2011, s. 77-78

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 1 zlokalizowanego w miejscowości Dąbrówka, gm. Kowal, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowisk archeologicznych nr 15/17 i 16/124 zlokalizowanych w miejscowości Gądki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 3 zlokalizowanego w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych, pobranych z terenu byłego Kolegium Jezuickiego, zlokalizowanego w miejscowości Wschowa, gm. loco, pow. wschowski, woj. lubuskie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 7 zlokalizowanego w miejscowości Działosza, gm. Syców, pow. Oleśnica, woj. dolnośląskie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 5 zlokalizowanego w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 6 zlokalizowanego w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 9 zlokalizowanego w miejscowości Unisławice, gm. Kowal,pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analiz archeobotanicznych makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 1 zlokalizowanego w miejscowości Wagowo, gm. Pobiedziska, woj. wielkopolskie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analiz archeobotanicznych makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 13 zlokalizowanego w miejscowości Wagowo, gm. Pobiedziska, woj. wielkopolskie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych oraz z wypełniska urny (ob. 1844) ze stanowiska archeologicznego nr 15 zlokalizowanego w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 15/20 (S5-37) zlokalizowanego w miejscowości Czerlejenko, woj. wielkopolskie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z wnętrza wczesnośredniowiecznego naczynia z obiektu nr 88 odkrytego na stanowisku archeologicznym nr 27 w miejscowości Iwno, gm. Kostrzyn, woj. wielkopolskie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 34 zlokalizowanego w miejscowości Łosino, gm. Kobylnica, pow. Słupsk, woj. pomorskie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 15 zlokalizowanego w miejscowości Łosino, gm. Kobylnica, pow. Słupsk, woj. pomorskie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 13 zlokalizowanego w miejscowości Łosino, gm. Kobylnica, pow. Słupsk, woj. pomorskie
; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 9 zlokalizowanego w miejscowości Dąbrówka, gm. Kowal, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie; Toruń 2011

Joanna Abramów Opracowanie wyników analizy archeobotanicznej makroszczątków roślinnych z próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 5 zlokalizowanego w miejscowości Czerniewiczki, gm. Kowal, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie; Toruń 2011

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska nr 10 zlokalizowanego w miejscowości Dąbrówka, gm. Kowal, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 4 zlokalizowanego w miejscowości Czerniewiczki, gm. Kowal, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Wyniki analizy archeobotanicznej próbek ze stanowisk: Czatolin 1 i 4, gm. Łyszkowice, woj. łódzkie; Dzierzgówek 2 i 4, gm. Nieborów, woj. łódzkie; Kolonia Grodzisk 1, gm. Dmosin, woj. łódzkie; Łagów 1, gm. Łyszkowice, woj. łódzkie; Nowostawy Dolne 2, gm. Dmosin, woj. łódzkie; Seligów 13, gm. Łyszkowice, woj. łódzkie; Zawady 2, gm. Dmosin, woj. łódzkie; Toruń 2010

Joana Abramów Wyniki analizy archeobotanicznej próbek ze stanowisk: Dąbrówka Mała 1, gm. Raciążek, woj. kujawsko-pomorskie; Kruszyn 3, gm. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie; Michalin 1, gm. Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie; Nowa Wieś 4, 6, 7 i 8, gm. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie; Pikutkowo 28, 29, 30 i 31, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie; Smólsk 1, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie; Śliwkowo 5, gm. Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie; Turzno 3, gm. gm. Raciążek, woj. kujawsko-pomorskie; Wiktoryn 2, gm. Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych i fragmentu ceramiki z pozostałościami roślinnymi ze stanowiska Wróblewo 6, woj. wielkopolskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbki glebowej ze stanowiska archeologicznego nr 14 zlokalizowanego w miejscowości Sobieszyn, woj. lubelskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 9 zlokalizowanego w miejscowości Brzezie, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego Troszyn nr 12 (AZP 21-07/73), gm. Wolin, woj. zachodniopomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego Parłówko nr 11 (AZP 21-07), gm. Wolin, woj. zachodniopomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego Ostromice nr 7 (AZP 22-07), gm. Wolin, woj. zachodniopomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 4 zlokalizowanego w miejscowości Brzezie, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej trzech próbek glebowych ze stanowiska Złotkowo 5, woj. wielkopolskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej dwóch próbek glebowych ze stanowiska Iwno 6-7, woj. wielkopolskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 21 zlokalizowanego w miejscowości Michalin, gm. Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 1 zlokalizowanego w miejscowości Brudnowo, gm. Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska Renice nr 6, woj. zachodniopomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowisk Ostrowice nr 9, Parłówko nr 12 oraz Parłówko nr 13, gm. Wolin, woj. zachodniopomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowisk Łagów nr 1, Łyszkowice nr 9 oraz Seligów nr 7; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowisk Borkowo nr 3, Borkowo nr 16 oraz Jankowo Gdańskie nr 14, gm. Pruszcz Gdański, powiat Gdańsk; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego Żerniki (AZP 54-29), gm. Kórnik, woj. wielkopolskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego Zakrzewo nr 12 (AZP 53-26/221), gm. Dopiewo, woj. wielkopolskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 18 zlokalizowanego w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 14 zlokalizowanego w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowisk archeologicznych nr 3, 76, 77 (AZP 54-30/13, 14, 15) zlokalizowanych w miejscowości Trzek, gm. Kleszczewo, woj. wielkopolskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 29 zlokalizowanego w miejscowości Głuchowo, gm. Komorniki, woj. wielkopolskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego nr 19, zlokalizowanego w miejscowości Głuchowo gm. Komorniki, woj. wielkopolskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego Batorowo nr 19 (AZP 52-26/89), gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego Myszęcin stan. nr 19 (AUT 45), gm. Szczaniec, woj. lubuskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska archeologicznego Gościkowo nr 5 (nr S3/109), gm. Świebodzin, woj. lubuskie; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowisk na trasie planowanej drogi ekspresowej S3 i obwodnicy Słupska; Toruń 2010

Joanna Abramów Sprawozdanie z analizy archeobotanicznej dwóch próbek glebowych ze stanowiska Gołuski 15; S11-45;  Toruń 2009

Joanna Abramów Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego na zachodnim brzegu jeziora Powidzkiego w świetle badań archeologicznych [w:] Archeologia Jeziora Powidzkiego (red.) A. Pydyn, Toruń 2009, s. 125 - 136

Joanna Abramów Sprawozdanie dotyczące próbek glebowych pochodzących z Gostkowa Folsąg, gm. Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 3; Toruń 2009 (dostępne w IA UMK i archiwum autora)

Joanna Abramów Działalność człowieka na ziemi chełmińskiej we wczesnym średniowieczu - zapis archeologiczno-przyrodniczy;  prezentacja przedstawiona na sympozjum SAS, w maju 2009 roku, w Kórniku (dostępne w IA UMK i archiwum autora)

Joanna Abramów Życie codzienne mieszkańców wczesnośredniowiecznej osady w Kałdusie w świetle makroszczątków roślinnych; prezentacja przedstawiona w IA UMK w Toruniu, w kwietniu 2009 roku, na konferencji Kultura materialna średniowiecza w Polsce - życie codzienne przez pryzmat rzeczy (dostępne w IA UMK i archiwum autora)

Joanna Abramów Sprawozdanie - wianek 906/08; sprawozdanie z analizy archeobotanicznej znaleziska grobowego, z badań prowadzonych przy kościele św. Jakuba w Toruniu, Toruń 2009 (dostępne w IA UMK oraz archiwum autor)

Joanna Abramów Rośliny jako łącznik świata duchowego i realnego na podstawie wybranych źródeł archeobotanicznych, etnograficznych i pisanych [w:] Materiały pokonferencyjne Orbis interior Orbis exterior, Bachotek - 16 -17 października 2008 roku (złożone do druku)

Joanna Abramów Sprawozdanie z flotacji próbek archeobotanicznych. Kałdus, gm. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, stan 2 -3, 1 - 31 lipca 2008; Toruń 2008 (dostępne w IA UMK w Toruniu oraz archiwum autora)

Marek Polcyn, Joanna Abramów Makroskopowe szczątki roślin z wczesnośredniowiecznej osady pogrodowej w Kałdusie, gm. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie (wyniki analiz z lat 2003 - 2004) [w:] XV Sesja Pomorzoznawcza, Materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia; (red.) G. Nawrolska, Elbląg 2007, s. 281 - 283

Joanna Abramów Szczątki archeobotaniczne z Kałdusa jako źródło poznania lokalnych procesów kulturowych; prezentacja przedstawiona w 2006 roku w Zakopanym, na konferencji zorganizowanej przez OODA (dostępne w IA UMK w Toruniu oraz archiwum autora)

Joanna Abramów Sprawozdanie - flotacja materiału glebowego. Kałdus, stan. 2; Toruń 2005 (dostępne w IA UMK w Toruniu oraz archiwum autora)

Joanna Abramów Źródła archeobotaniczne do studiów nad wczesnośredniowiecznych kompleksem osadniczym w Żółtym na Pomorzu Środkowym; Toruń 2005 (dostępne w IA UMK w Toruniu oraz w archiwum autora)

Joanna Abramów Źródła archeobotaniczne do studiów nad wczesnośredniowiecznych kompleksem osadniczym w Żółtym na Pomorzu Środkowym; poster zaprezentowany w październiku 2005 roku, na I Sympozjum Archeologii Środowiskowej w Koszęcinie pt. Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka (dostępne w archiwum autora)

Joanna Abramów Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa w Kałdusie w świetle wyników analiz interdyscyplinarnych; poster zaprazentowany w IA UMK w Toruniu, w listopadzie 2004 roku, na konferencji pt. Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych (dostępne w archiwum autora)

Joanna Abramów Sprawozdanie z flotacji materiału glebowego Kałdus 2004, stan. 2 (A i B); Toruń 2004 (dostępne w IA UMK w Toruniu oraz w archiwum autora)

Joanna Abramów Wykorzystanie interdyscyplinarnych analiz w archeologii na przykładzie wczesnośredniowiecznej osady przygrodowej w Kałdusie, stan. 2; Toruń 2004 (praca magisterska dostępna w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu oraz w archiwum autora)


Arkadiusz Wiktor:

Arkadiusz Wiktor, Joanna Abramów Wstępne wyniki interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym stanowisku nr 10 w Wildnie, gm. Chrostkowo, pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie. referat zaprezentowany na XVIII Sesji Pomorzoznawczej za lata 2009-2011, 16-18 listopada 2011, Malbork

Arkadiusz Wiktor Sprawozdanie z badań archeologicznych, prowadzonych w formie nadzoru archeologicznego, w zachodniej części działki nr ew. 26/9, częściowo zlokalizowanej w granicach stanowiska archeologicznego nr 25 w Jacewie, gm. Inowrocław, Toruń 2010
(dostępne w WUOZ w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy oraz w archiwum autora)

Arkadiusz Wiktor, Joanna Abramów Wstępne wyniki archeologicznych i archeobotanicznych badań przeprowadzonych  na wczesnośredniowiecznym stanowisku nr 10 w Wildnie (woj. kujawsko-pomorskie) [w:] Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych. V Polska konferencja paleobotaniki czwartorzędu Górzno 13-17 czerwca 2011; Warszawa 2011, s. 77-78

Arkadiusz Wiktor
Wstępne wyniki archeologicznych i archeobotanicznych badań przeprowadzonych  na wczesnośredniowiecznym stanowisku nr 10 w Wildnie, gm. Chrostkowo; referat zaprezentowany na V Konferencji Sprawozdawczej Biskupin 2011 "Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010", 26-27 maja 2011

Arkadiusz Wiktor Opracowanie wyników ratowniczych wykopaliskowych badań archeolgicznych, przeprowadzonych w roku 2010, na wczesnośredniowiecznym stanowisku archeologicznym nr 10 w Wildnie, gm. Chrostkowo, pow. lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Część I. Informacje wstępne oraz analiza zabytków ruchomych i nieruchomych.

Arkadiusz Wiktor Sprawozdanie z ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych, przeprowadzonych w roku 2010, na stanowisku archeologicznym nr 10 w Mrowli, gm. Świlcza, pow. Rzeszów, województwo podkarpackie (dostępne w WUOZ w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie oraz w archiwum autora)

Arkadiusz Wiktor Sprawozdanie z ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych, przeprowadzonych w roku 2010, na stanowisku archeologicznym nr 6 w Świlczy, gm. Świlcza, pow. Rzeszów, województwo podkarpackie (dostępne w WUOZ w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie oraz w archiwum autora)

Arkadiusz Wiktor Sprawozdanie z ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych, przeprowadzonych w roku 2010, na stanowisku archeologicznym nr 10 w Wildnie, gm. Chrostkowo, pow. Lipno, województwo kujawsko-pomorskie; Toruń 2010 (dostępne w WUOZ w Toruniu Delegatura we Włocławku oraz w archiwum autora)

Arkadiusz Wiktor Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych na stanowisku archeologicznym nr 60 w Gniewkowie, gm. loco, pow. inowrocławski, woj. kujawsko – pomorskie, na przełomie lat 2009 - 2010; Toruń 2010 (dostępne w WUOZ w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy oraz w archiwum autora)

Arkadiusz Wiktor Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych, przeprowadzonych w roku 2010, na stanowiskach archeologicznych o numerach 15/17 i 16/124, zlokalizowanych w miejscowości Gądki, gm. Kórnik, pow. poznański, województwo wielkopolskie;
Toruń 2010